Vergunningvrij bouwen

Tegenwoordig kan een woning makkelijker verbouwd en/of uitgebreid worden, maar zelfs als men nieuw gaat bouwen kan het vergunningsvrij bouwen al van toegevoegde waarde zijn.
Het vergunningsvrij bouwen zit wel aan een aantal regels vast, hierin kunnen wij u goed adviseren.
Ook als u gaat (ver)bouwen zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verplicht is, krijgt u zeker te maken met andere regels als veiligheid, gezondheid en omgeving. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. Over het algemeen moet het bouwplan passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Als er vergunningvrij gebouwd mag worden, hoeft het bouwplan in de meeste gevallen niet in het bestemmingsplan te passen.
Als er voor de bouw of verbouwing een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, toetst de gemeente het bouwplan aan de welstandseisen. Daarbij kan ze advies vragen aan de welstandscommissie, maar het hoeft niet. Als de vergunning niet nodig is, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Dit betekent niettemin dat het bouwplan qua uiterlijk niet sterk mag afwijken van redelijke eisen van welstand.

Ook als er geen vergunning noodzakelijk is kunnen wij een positieve bijdrage leveren. Naast het adviseren over regelgeving voegen wij extra kwaliteit aan een plan toe.

Esthetisch (verhoudingen en materialisatie) en bouwtechnisch (detaillering) zorgen wij voor creatieve oplossingen, ook geven wij veel aandacht aan ruimtelijkheid en functionaliteit. Hoe organiseer je ruimtes ten opzichte van elkaar, een slimme oplossing bespaart ruimte, dus geld!