Waarom een architect?

DIV architecten vertaalt uw eisen en wensen tot een uitgewerkt plan. We combineren dit met regelgeving en voorschriften als bouwbesluit, bestemmingsplan en andere randvoorwaarden tot een op u afgestemd ontwerp.
Door nauwe contacten met overige partijen als gemeente, constructeurs, adviseurs en aannemers kunnen wij het gehele traject begeleiden.

Wij ontnemen u uw zorgen en creëren een snel, efficiënt en constructief proces.

Maar bovenal waarborgt een architect de kwaliteit van het ontwerp, draagt inspirerende oplossingen aan en zorgt voor creativiteit. Natuurlijk kunt u ook direct op een aannemer afstappen voor het realiseren van uw plannen, maar deze zal hoogst waarschijnlijk met minder creatieve oplossingen komen dan een architect. U heeft een droom, Wij willen deze realiseren!

Met veel aandacht voor vormgeving, ruimtelijkheid en functionaliteit gaan wij aan de slag met uw eisen.

De meeste opdrachtgevers hebben nog nauwelijks ideeën, daarmee gaan we eerst gezamenlijk een programma van eisen opstellen zodat we de contouren van een ontwerp vast kunnen stellen.
Andere opdrachtgevers hebben hun wensen al vertaald in een compleet moodboard met sfeerbeelden en soms zelf al een eerste schets gemaakt. De sfeerbeelden houden wij het gehele traject in beeld. Een uitgewerkte schets leggen we juist weleens (voorlopig) naast ons neer, niet omdat wij deze niet geschikt vinden maar vaak is het goed om ons zonder bagage te laten starten. Soms komt er hetzelfde uit maar vaak komen wij met een oplossing waar een opdrachtgever zelf nog niet aan gedacht had.

Samen met u willen wij zoeken naar een op u afgestemd ontwerp, dat volledig voldoet aan uw wensen en uw droom werkelijkheid maakt!