Recreatiepark de Oude Maas

Het programma omvat een restaurant (ca. 800 m2), een entree- en sanitair gebouw t.b.v. de camping (ca. 450 m2), een recreatieplein met camperplaatsen, een aantal chalets, een opslagloods voor de camping, een loods voor onderhoud aan boten en twee botenloodsen (ca. 3700 m2).
In het gebied zijn meerdere pleinen en wandel/fietspaden ontworpen die het recreƫren in het gebied moeten optimaliseren, verder is de gehele infrastructuur van het park aangepast (in 2011 uitgevoerd en opgeleverd) en is de jachthaven uitgebreid.

Waar nu alle functies in het gebied dwars door elkaar bewegen wordt het in de nieuwe situatie gescheiden; camping, chalets, restaurant en maritiem krijgen allemaal een eigen gebied zodat privacy en veiligheid gewaarborgd zijn.
De toekomstige bebouwing moet een representatieve uitstraling krijgen en op elkaar afgestemd zijn, tussen de huidige bebouwing is er namelijk geen enkele samenhang aanwezig.
In het ontwerp is veel gebruik gemaakt van schanskorven gevuld met keien, een verwijzing naar de dijken aan de Maas. De gevels van zowel het entree- en sanitair gebouw als het restaurant worden hierin uitgevoerd.


Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Verstoep Bouwkundigen.

oude maas w01 oude maas w02
oude maas w03 oude maas w07
oude maas w04 oude maas w06