Visie utiliteitsgebouwen
De term utiliteitsgebouwen is een erg ruim begrip. Of het nou een bedrijfspand, winkel, restaurant, onderwijsgebouw of zorggebouw is, voor ons staat de gebruiker altijd centraal. Het gebouw moet functioneel zijn en een basis vormen voor de gebruiker. Wordt er gewerkt of gestudeerd moet het gebouw prikkelen, wordt er verbleven moet het gebouw rust geven en vertrouwd voelen.
Voor utiliteitsgebouwen is vaak maar een beperkt budget beschikbaar. Juist in de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn op het budget, daarom is het belangrijk dat alle betrokken partijen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan.
Tijdens het opstellen van het programma van eisen kan onze betrokkenheid al een kostenbesparing opleveren. Dankzij onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen die vierkante meters kunnen besparen, dus geld.

visie

oude maas w04