Haalbaarheidsstudie woningbouw

Haalbaarheidsstudie voor woningbouw op een oude fabriekslocatie. Het bedrijf gaat fuseren en zal ruimte gaan maken voor woningbouw.
Gezocht is naar een veelzijdige oplossing door het toepassen van woningbouw voor verschillende doelgroepen. Onder aan de dijk zijn vrijstaande woningen ontworpen die aansluiten op de aanwezige lintbebouwing langs de dijk. Lager gelegen zijn de rijen-woningen gesitueerd en langs de IJssel is ruimte gecreeerd voor een hoogteaccent in de vorm van een appartementengebouw.
Alle bebouwing is gesitueerd in de richting van het aanwezige landschap. Centraal stond de aanwezigheid van de rivier de IJssel, een lange as vanaf de toegang van het gebied tot aan de rivier vormt een publieke ruimte en zorgt voor een doorzicht richting de IJssel. Ook vanaf de openbare weg zijn er steeds de doorzichten richting het water.
Parkeren vind zoveel mogelijk plaats op de koppen van de rijenwoningen zodat de auto's zo min mogelijk in het zicht van de bewoners staan.

heuvelmanlocatie w01

heuvelmanlocatie w02 heuvelmanlocatie w03