Uitbreiding woning Oud-Beijerland

Uitbreiding van een woning gelegen aan het Laningpark te Oud-Beijerland.

De woning zal aan de achterzijde met een woonkeuken en een extra slaapkamer uitgebreid worden (totaal ca. 50m2). De huidige keuken aan de voorzijde zal getransformeerd worden tot werkkamer.
De uitbreiding is vormgegeven als een krachtig gebaar dat de bestaande woning doorsnijdt. Hierdoor ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen bestaand en nieuw. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in een donkere baksteen met daartussen verdieping hoge glaspuien, zo krijgt de woning weer een eigentijdse uitstraling. In het dak van de uitbreiding worden daklichten toegepast zodat de hele begane grond van extra daglicht wordt voorzien.
Door middel van een principeverzoek is het bouwplan door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan en Welstand, binnen een week was er een akkoord. Momenteel wordt de woning bouwkundig verder uitgewerkt zodat de vergunning zo spoedig mogelijk aangevraagd kan worden en de bouw nog afgerond kan worden voor 1 maart 2014 als de 6% B.T.W. regeling vervalt.

houben w01

houben w02 houben w03